Privacyverklaring

Bij een goede behandeling hoort het aanleggen van een dossier. Dit is een plicht die voortkomt uit de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

In dit dossier maak ik aantekeningen over wat we bespreken, welke massage ik geef en over de progressie van de behandelingen.

Eventueel staan er gegevens in die ik van behandelende artsen krijg, na overleg met jou als cliënt.

Met deze gegevens ga ik uiteraard zorgvuldig om:

Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen inzage hebben, dat valt ook onder mijn geheimhoudingsplicht. Ik ben gehouden aan de beroepscode van de VBAG en RBCZ.

Mocht een andere zorgverlener jou (gaan) behandelen en het dossier willen inzien, gebeurt dat alleen na toestemming van jou.

Ik ben verplicht het dossier 20 jaar te bewaren. (ingaand na de laatste behandeldatum)

Een deel van de gegevens gebruik ik voor de financiële administratie; voor het maken van facturen vraagt de zorgverzekeraar om de de volgende gegevens:

Naam en achternaam zoals vermeld op de polis

Adres

Geboortedatum

Polisnummer

Behandeldatum

Korte omschrijving van de behandeling met prestatiecode 24005, 24017

En de kosten van de behandeling

Met het maken van een afspraak ga je akkoord met bovenstaande en met de afzegregeling.

Deze website maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Bij mijn weten worden die verwijderd zodra je je browser afsluit.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijgigd op 5 april 2023.